Ne pozabite na redno čiščenje greznice

Mnogo slovenskih domov še vedno ni priključenih na sistem javne kanalizacije. Nekateri so že kupili in namestili malo komunalno čistilno napravo. Vsi, ki še vedno uporabljajo pretočno ali nepretočno greznico, morajo poskrbeti za praznjenje greznice v določenem obdobju.redno-ciscenje-greznice

Namen uporabe greznic

Greznice so namenjene zbiranju odpadne vode in fekalnih odplak. Greznice imajo predvsem tiste stanovanjske hiše, kjer ureditev javne kanalizacije ali vzpostavitev malo komunalno čistilno napravo ni mogoča. Obstajajo različne vrste greznic. Ločujemo med zbiralnimi greznicami brez iztoka ter dvoprekatnimi in troprekatnimi greznicami z iztoki. Praznjenje greznice preprečuje zamašitev odtočnih cevi in iztek tekočine v prostore.

Razlogi za redno praznjenje greznic

Redno in temeljito čiščenje greznic ter odtočnih cevi v hiši, preprečuje nastanek zastojev odplak. Z rednim čiščenjem preprečite zamašitev cevi in izlitje tekočine iz odtočnih cevi v vaše stanovanje. Stroški praznjenja greznice so nizki v primerjavi s stroški, ki lahko nastanejo zaradi izlitja fekalij v prostor.
Izvajanje storitve praznjenja in odvažanja odplak iz pretočnih greznic
Izvajalec praznjenje greznice izvaja enkrat na tri leta. Izprazni se zgolj prvi usedalnik greznice. Stranka lahko zaprosi za popolno čiščenje vseh usedalnikov, vendar mora storitev doplačati. V kolikor greznica ni zgrajena po gradbenih normativih, izvajalec izprazni največ 6 m3 vsebine. Ob pogostejših praznjenjih greznic, izvajalec zaračuna storitev po uradnem ceniku.

Izvajanje storitve praznjenja nepretočnih greznic

Izvajalec praznjenja bo storitev izvajal v primeru, da naročnik dokaže, da je greznica zgrajena po normativih in je vodotesna. Dokazati mora tudi, da je prostornina greznice najmanj 6 m3 ter da je v greznico napeljana zgolj odpadna komunalna voda iz gospodinjstva.

Priklop na kanalizacijo in opustitev greznice

V kolikor ste odločili za priključitev na javno kanalizacijo in priključna cev poteka skozi vašo greznico, morate pred priključitvijo poskrbeti za izpraznitev greznice. V primeru, da cev ni nameščena neposredno v vašo greznico, lahko naročite praznjenje greznice kadarkoli po izvedenem priklopu na sistem javne kanalizacije.

Similar Posts: