Hranilne snovi

Hranilne snovi so organske snovi in zato proizvod živih organizmov. Naj­pomembnejša organska snov je glukoza, produkt fotosinteze v zeleni rastlini. Glukoza je izhodiščna snova za vse ostale organske snovi. Zelene rastline so organizmi, ki so sposobni pretvarjati anorganske snovi v organske. Pravimo jim zato avtotrofni organizmi. Heterotrofni organizmi pa že izdelano organsko snov predelajo v novo organsko snov, specifično za hete­rotrofne organizme. Kroženje snovi in energije pa je zaključeno, ko mikroorga­nizmi organsko snov predelajo nazaj v anorgansko, da dobijo energijo za lastno življenje. Tako je vzpostavljeno ravnotežje snovi v naravi. Avtotrofni organizmi pretvarjajo anorgansko snov v organsko s pomočjo fotosinteze. Fotosinteza ali asimilacija pomeni vrsto kemijskih reakcij, pri katerih na­stajajo v zelenih rastlinah organske snovi iz vode in ogljikovega dioksida s po­močjo svetlobne energije. Eden osnovnih pogojev za asimilacijsko dejavnost zelenih rastlin je listno zelenilo ali klorofil. Brez njega bi bila fotosinteza ne­mogoča, ker je prav klorofil snov, ki vsrkava sončno svetlobo, in šele z njegovo pomočjo lahko rastlina izkoristi sončno energijo, tako da ji rabi kot pogonska moč, potrebna za asimilacijske procese. Zdrava prehrana, več na www.ff-feelfood.com.

 

From Plate CCXXXVI
From Plate CCXXXVI (Photo credit: Wikipedia)
Enhanced by Zemanta

Similar Posts: