Izračun zavarovanja se v mnogih primerih opravlja po načelu dober gospodar

Izračun zavarovanja se v mnogih primerih opravlja po načelu dober gospodar .

Dober izračun zavarovanja je mogoče opraviti na različne načine. Kriteriji odločanja so lahko osebni ali splošni. Osebne kriterije določi oseba sama, splošni pa so med vsemi zavarovanci najpogosteje izbrani. V vsakem primeru pa velja nepisano pravilo, da je dober izračun zavarovanja opravljen z upoštevanjem celotne vsebine ponudbe. Pozorni moramo biti predvsem na droben tisk ter nekatere na prvi pogled nevidne prednosti ali slabosti. Reklamna sporočila največkrat uporabljajo taktiko izpostavljanja dobrih lastnosti, kar v praksi pomeni na različne načine poudarjeno v oglasih. Praktično izpostavljenih dobrih lastnosti ne moremo spregledati. Dober izračun zavarovanja bo to upošteval z oceno ostalih lastnosti, ki niso izpostavljene. Včasih so navedene v drobnem tisku, nekatere pa vemo tudi sami iz izkušenj. Vemo, da lahko z več sklenjenimi zavarovanji pri eni zavarovalnici od nje oziroma njenega predstavnika pričakujemo ustrezno ugodnejšo ceno. Iz izkušenj večinoma tudi vemo, da je uresničitev pravic zavarovanca v praksi od zavarovalnice do zavarovalnice različna. Zato je dobro, da izračun zavarovanja upošteva lastnosti, ki niso izpostavljene v oglasnem sporočilu ali na druge načine. Pošteno, hitro in po načelu dober gospodar obravnavanje pravic zavarovanca na drugi strani mnogim odtehta višjo ceno zavarovanja. Pri izpolnjevanju pravic zavarovanca je pomembno, da imajo zanj dejanski učinek. Kar pa je možno le, če ga zna zavarovalnica doseči. Ocena škode in popravilo v prvotno stanje sta lahko obravnavana zelo različno. Na eni strani se zavarovalnica lahko do pike drži zapisanega, na drugi pa lahko ravna kot dober gospodar. Tipičen primer so avtomobilska zavarovanja, kjer včasih prihaja do nesporazumov. Odprava škode po načelu dober gospodar lahko zahteva nekaj dodatnih stroškov, katere pa vse zavarovalnice ne priznajo. To lahko upošteva tudi izračun zavarovanja tako, da izbere zgolj ponudnike z načinom izpolnjevanja pravic po načelu dober gospodar.

Izračun zavarovanja prinaša številne koristi.

Similar Posts: