Odsev

Prijatelje družijo skupni interesi, želijo si dopolnjevanja, skupnega razvoja, sodelovanja itd. Sodelovati, sklepati kompromise, biti odgovoren, radodaren, pošten mora postati naš cilj. Sodelovanje je sposobnost najti skupno pot. Notranji mir je pot do odpiranja srca. Pravi prijatelj je del nas, je naš odsev.

To je človek, ki ga dobro poznamo, do njega gojimo naklonjenost in pristna čustva. Prijateljstvo nas zavezuje, vedno pa se začenja pri nas. Začne se tako, da dobro spoznamo samega sebe, svoj pravi jaz in z vsem srcem, dušo in telesom ostanemo to, kar smo.

Šele ko spoznamo svoj pravi jaz, lahko svoje čudovite darove delimo tudi s prijatelji. Spoznanje naše prave duhovne identite nas naredi ljubeče, modre in trdne. Ne bo nam težko in nemogoče postati nekomu res dober prijatelj. Brezpogojna ljubezen se razdaja in ima moč. Postanemo trdni v prijateljstvu do sebe in ta dar smo sposobni deliti tudi z drugimi.

Similar Posts: