Tek na smučeh

Tek na smučeh je ciklično gibanje, saj se določeni gibi ponavljajo ves čas teka. Različni avtorji v vseh tekaško razvitih deželah so se zelo trudili, da bi čim bolj izpopolnili tehniko. Domislili so se številnih načinov racionalnega in učinkovitega gibanja, da bi tekači lahko dosegali čim boljše rezultate. Poglavitna želja smučarja tekača – tekmovalca je čim hitreje preteči določeno razdaljo. To pa je odvisno od številnih dejavnikov; najpomembnejši je stopnja telesne pripravljenosti, zatem tehnično in taktično znanje, psihična stabilnost in motiviranost. Spletna stran o športnih stavnih nasvetih…

Govorili bomo predvsem o tehniki teka na smučeh. Podrobno bomo skušali opisati zakonitosti, nujne za učinkovito gibanje na snegu. Kaj je tehnika? V športu to pomeni določen način izvajanja gibalnih nalog, značilnih za posamezni šport. To je bio mehanično upravičeno, učinkovito in ekonomično gibanje v specifičnem ritmu, standardizirano in opisano s posebnim imenom. Znanje tehnike merimo z učinkovitostjo, ekonomičnostjo in estetskim videzom..

Similar Posts: