Vsako dopolnilno zdravstveno zavarovanje prinaša pravice in dolžnosti zavarovanca. Pravice in dolžnosti so v glavnem individualna odločitev zavarovanca....